Život

Za smrt sam pitao
Jednog starog čovjeka
U avliji jedne džamije
Reče, da ti objasnim život
Životu sam bliži nego smrti


HayatBoşnakçaElida Džinaliç