Naposljetku

Željezo je udarilo i u moju tvrđavu
Olovo se topilo

I olovo i željezo je bilo teško
Bilo je gluho na bol koju je nanosio željezom

Bio je ljut

Posuo sam zemlju po svojoj tvrđavi
I posadio sam cvijeće
I prekrio sam jednu pjesmu po tvojim ranama
Prekrio sam svoje rane rijekom

I zemlja, i cvijeće i voda
Najljepši miris zemlje i cvijeća
I najljepša proljetna pjesma


SonrasıBoşnakçaElida Džinaliç