ტრფობა მოძველდა

შენს ცისფერ თვალებში
ტრფობას ნატრული
მზერა ჩამიქრა, სახე მომძველდა.

ქაღალდ-კალამი ტრფობის მნუსხვნელი
ხელი გამიხმა, გული დაძველდა.

არმყვარებს ტრფობა, მიჯნურს კი ზიზღი…
ტრფობად დაგებული
თუმც უჰასუხო
სული ვერ ძლებს და …


Aşk EskidiGürcüceOktay Kazimov