ვარდი

ვარდს მომაგონებს მისი სახე

შეშინებისას თეთრია,
ავადობისას ყვითელი.
გახარებისას მოვარდისფრო,
შეყვარებისას წითელი.


GülGürcüceOktay Kazimov