Bakışlarım

Kapat gözlerini
Ve taşı
Yıllar sonrasına
Bakışlarımı

Bakamazdım sana
Gözlerin müsait olmasaydı


17 Nisan 2004Bengisu Rengi Kan
Bahardı
Balçiçeği