Beyaz

Dolunayın gölgesi beyaz
Etmiyor güneşe ne bir sitem ne bir naz


23 Ağustos 2005



Ellerim Temiz Anne
Baba
Beyazdı