Gicen'i Öldürmek

Hep bildiğim satırlar
Hep aynı harfler
Üzerine ne yazarsam yazayım
Hep aynı ağırlıkta saman kâğıtlar

Bu kâğıtlarla öyle sağlam bir kale yapmışım ki kendime
Hiçbir düşmanım yıkamaz

Yıkılmaz kalenin sahibi ben
Ben kendime düşman oldum
Ve yıkamadım kaleyi
Ben kalede yalnız öldüm


03 Temmuz 1998Üç Harf Beş Nokta
Gece Çiçekleri
Gül