Olmak

Görmek görevi
Susmak susamı
Çağlamak çağrısı
Akmak aklı
Kızmak kızı
Okumak oku
Aşmak aşkı
Düşünmek düşü
Yanmak yankısı
Yazmak yazı
Ağlamak ağacı
Duymak duygusu
Bilmek bilinci
Savmak savaşı
Gülmek gülü
Kekelemek kedisi
Koşmak koşulu
Kurmak kurşunu
Kalmak kalemi
Ermek erkeği
Sevmek sevabı
Büyümek büyüsü


29 Kasım 2000Diğer Şiirler
Nur
Saf