Pürneşe

Kuşlar pürneşe
Yuva kurmuşlar güneşe


31 Mayıs 2010Ellerim Temiz Anne
Oğul ve Deniz
Seviyorum